คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัดสุรินทร์ ในโครงการทดสอบ Pre-O-NET ข้อสอบของ บริษัทไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด

          ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิรพี  เสริมศรี เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัดสุรินทร์ ในโครงการทดสอบ Pre-O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 จากการสอบพร้อมกันทั่วประเทศโดยข้อสอบของ บริษัทไอ.คิว.เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อเดือนธันวาคม 2559

poomrapee