ข่าวสารงานวิชาการ

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าห้อง King ปีการศึกษา 2560

 

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าห้อง King ปีการศึกษา 2560

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6