กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  วันที่ 15 พ.ค. 61


free joomla image slider

head new

 

ข่าวสารงานวิชาการ

 

ผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP) ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร

srt ep 60

รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program(EP)

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

1. ด.ญ.ปิยลักษณ์  บุญมี     สอบได้ลำดับที่ 27

2. ด.ญ.ภิญญาภัค  กิ่งแก้ว     สอบได้ลำดับที่ 53